Liaoyang Conoval Technology Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $44,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
4.000,00 US$ - 39.999,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
10.000,00 US$ - 150.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
20.000,00 US$ - 30.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
10.000,00 US$ - 25.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
25.000,00 US$ - 60.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
 

As the industry chain of machinery manufacturing is being worldwide comprehensively upgraded, the future production operations will be more environmentally friendly, energy efficient and intelligent. CONOVAL insights into the continuous improvement of customers' demand and we are committed to providing one-stop service for consulting, design, planning, manufacturing, installation, commissioning, after-sales and follow-up upgrades for customers in the pharmaceutical, chemical and food industries. LIAOYANG CONOVAL TECHNOLOGY CO., LTD. is a leading manufacture and engineering service provider of pharmaceutical machinery, packaging machinery and other production lines belongs to CONOVAL INC.